Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn

Bezpieczeństwo magazynu: czy możesz sobie pozwolić na ignorowanie tej kwestii?

09 sierpnia 2018
Zdjęcie główne_Dexion_przeglądy ragałówKażdy, kto pracuje w magazynie, centrum dystrybucyjnym lub innym punkcie składowania przeznaczonym do celów przemysłowych lub komercyjnych dobrze wie, że tego typu miejsca charakteryzują się nieograniczonym potencjałem wystąpienia wypadku w każdej chwili. Personel, ciężkie ładunki, załadowane palety, ciężarówki, regały, sprzęt elektryczny oraz pośpiech – wszystko to razem może przyczynić się do niebezpiecznej sytuacji.

Bądźmy szczerzy: wypadki się zdarzają. Czasami naprawdę mają charakter losowy i z perspektywy czasu wiadomo, że nie można było wiele zrobić, aby im zapobiec. Lecz w miejscu pracy, a w szczególności w dynamicznym, stresującym środowisku operacji magazynowych, wypadki są często konsekwencją zdarzeń i czynników, które można było i należało przewidzieć.

Wypadki w miejscu pracy: liczby
Niezależnie od wszystkich lokalnych środków ochronnych i przepisów, liczba śmiertelnych i mniej poważnych urazów jest alarmująco wysoka. Jak wynika z poniższego fragmentu, najnowsze dane opublikowane przez EUROSTAT (urząd Komisji Europejskiej odpowiedzialny za dostarczanie informacji statystycznych dla grupy państw EU-28) dotyczą wszystkich rodzajów wypadków w miejscu pracy powodujących co najmniej czterodniową absencję. 

W 2014 r. doszło do niemal 3,2 mln. wypadków bez skutku śmiertelnego, których konsekwencją była co najmniej czterodniowa absencja w miejscu pracy, oraz do 3739 wypadków śmiertelnych; na jeden wypadek śmiertelny przypada zatem 850 wypadków bez skutku śmiertelnego. 
Dexion_uszkodzona belka
Uwarunkowania
Bezpieczne i niezagrażające zdrowiu środowisko pracy jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość życia jednostki i stanowi powszechny przedmiot troski. Kraje członkowskie UE są świadome społecznych i ekonomicznych korzyści poprawy warunków BHP. Wiarygodne, porównywalne i aktualne dane statystyczne są kluczowe dla określenia celów polityki i wdrożenia odpowiednich środków i działań zapobiegawczych.


Bezpieczeństwo w magazynie_Dexion
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 153) stwierdza, że ‘[...] Unia ma wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich w następujących dziedzinach: a) polepszanie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; [...]’.


Główne zasady regulujące ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników ustanowiono w dyrektywie ramowej 89/391/EWG z 1989 r., której podstawowym celem jest wsparcie poprawy bezpieczeństwa i higieny w pracy. Przepisem tym objęte są wszystkie obszary działalności, zarówno publicznej jak i prywatnej. Określa on, że obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pracownika we wszystkich aspektach związanych z pracą, podczas gdy obowiązkiem pracownika jest przestrzegania instrukcji BHP pracodawcy oraz zgłaszanie potencjalnych zagrożeń.Marek Skibiński, DEXION POLSKA
Foto: DEXION POLSKA
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.