Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Audyt vs ekspercka inspekcja

Na rynku pojawia się coraz więcej usług związanych z audytowaniem bezpieczeństwa. Czy możemy mówić o czymś takim jak Audyt bezpieczeństwa w magazynie? W niniejszym artykule autor przedstawi istotę audytu bezpieczeństwa, spróbuje zdefiniować pojęcie audytu bezpieczeństwa w magazynie i przedstawi praktyczne wymagania w zakresie kompletności dokumentacji regałów magazynowych.
 Magazyn_audyt_vs_ekspercka_inspekcja

Istota audytu bezpieczeństwa
Definicja audytu bezpieczeństwa funkcjonuje w bardzo ograniczonym zakresie i najczęściej wiąże się z cyberbezpieczeństwem oraz z bezpieczeństwem narodowym i zarządzaniem kryzysowym. Audyt bezpieczeństwa możemy zdefiniować łącząc dwie definicje – audytu i bezpieczeństwa. Audyt został szeroko opisany w normach dotyczących zarządzania jakością. Bezpieczeństwo definiowane jest jako „stan dający poczucie pewności i gwarancję jego zachowania oraz szanse na doskonalenie”. Audyt bezpieczeństwa możemy zatem zdefiniować jako niezależny przegląd zgodności polityki bezpieczeństwa z wymaganiami i procedurami pod kątem zapewnienia stanu pewności, gwarancji jego zachowania oraz szans na doskonalenie.
 
Warto się zastanowić, czy zasadne jest mówienie o audycie bezpieczeństwa, jeżeli jego zakres pokrywa się z audytem jakości, audytem finansowym czy BHP? Kluczowym wydaje się odpowiedzenie na pytanie – jaki miałby być cel takiego audytu. Jeżeli organizacja zamierza całościowo zarządzać bezpieczeństwem to w praktyce istnieją już standardy zarządzania ryzykiem jak COSO II czy ISO 31000, które można wykorzystać do wdrażania kompleksowych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Z pewnością jest to temat do szerszej polemiki i na osobną publikację.
 
Czy możemy mówić o audycie bezpieczeństwa w magazynie?
W ofercie firm świadczących usługi w obszarze magazynowania coraz częściej pojawiają się oferty audytów bezpieczeństwa. Zagadnienie bardzo szerokie, ale potencjalni zainteresowani powinni przede wszystkim zastanowić się nad celem takiej usługi, jej zakresem i kompetencjami Audytora. Czy przedmiotem badania ma być ocena warunków środowiska pracy względem wymagań określonych w PN-N-/OHSAS 18001, lub ocena jakości procesów z ISO serii 9000 lub HACCP, a może szerzej - w zakresie zarządzania ryzykiem wg ISO 31000? W kwestii zarządzania bezpieczeństwem w magazynie nie ma jednego standardu – uzależnione są one od szeregu czynników, jak m.in. wielkość firmy, warunki ubezpieczyciela, warunki środowiskowe, rodzaj i wielkość zapasu, czy stosowana technologia magazynowania
 
Ponownie nasuwa się pytanie, czy możemy posługiwać się pojęciem Audytu bezpieczeństwa w magazynie, a może właściwym będzie Audyt ryzyka w procesach magazynowych lub Audyt procesów magazynowych? Pewnym jest, że pojęcie Audytu bezpieczeństwa w magazynie jest bardzo ogólne i wymaga sprecyzowania zakresu. W praktyce ocena bezpieczeństwa w magazynie ogranicza się do badania bezpieczeństwa w procesach magazynowych, obejmując swym zakresem wykonywanie eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych.
 
Znaczenie eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych dla bezpieczeństwa w magazynie
Czytelnicy Bezpiecznego Magazynu mieli wielokrotnie możliwość zapoznać się z tematem eksperckich inspekcji stanu technicznego regałów magazynowych. W tej części artykułu skupimy się na metodzie oceny i dokumentacji regałów.
 
Norma PN-EN 15635 pozwala na stosowanie dowolnych metod badania i oceny stanu technicznego, jednakże od osoby wykonującej ocenę wymaga stosowania procedur i narzędzi zbliżonych do badania audytowych. Badanie powinno dotyczyć badania zgodności instalacji regałowej z normami i oceny zdatności urządzenia do dalszej eksploatacji, a nie koncentrować się wyłącznie na uszkodzeniach mechanicznych elementów konstrukcyjnych. Należy podkreślić, że identyfikacja uszkodzeń, ich odpowiednia klasyfikacja i rekomendacja działań naprawczych należą do grupy o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa, jednakże z punktu widzenia działań prewencyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa w magazynie nie stanowią głównej istoty zagadnienia.
 Rysunek - Dokumentacja wg Standardu QRS
Każde badanie audytowe wymaga ustalenia punktu odniesienia. Dla bezpieczeństwa regałów magazynowych takim etapem jest badanie dokumentacji. Kompletną listę dokumentów jakie powinna posiadać instalacja regałowa, przedstawiono na rysunku - Dokumentacja regałów magazynowych wg Standardu QRS. Zestawienie obejmuje dokumentację niezbędną, którą powinien posiadać każdy użytkownik regałów magazynowych.
 
Aby nie dopuścić do deprecjonowania pojęcia ekspercka ocena, inspekcja stanu technicznego regałów magazynowych powinna obejmować weryfikację kompletności posiadanej dokumentacji, a następnie badanie jej zgodności z instrukcjami magazynowymi, wymaganiami norm także w zakresie wskazania zapisów sprzecznych, nieprecyzyjnych lub trudnych do zidentyfikowania. Etap badania dokumentacji jest krytyczny dla możliwości przeprowadzenia inspekcji i oceny zdatności urządzeń do eksploatacji. Inspektorzy podczas inspekcji powinni zweryfikować prawidłowość sposobu eksploatacji regałów z dokumentacją i instrukcjami, a w przypadku braku dokumentacji należy odstąpić od oceny regału do czasu odtworzenia dokumentacji.
 
W przypadku stwierdzenia braku dokumentacji regału lub wykonania przebudowy, użytkownik powinien wystąpić do producenta/dostawcy o nową dokumentację, którą ten powinien wydać. Zapewne szanująca się firma wyda taka dokumentację bez większych problemów, ale pojawia się problem kto potwierdzi zgodność instalacji z przekazaną „nową” dokumentacją. W sytuacji, gdy z różnych względów nie ma możliwości zidentyfikowania producenta/dostawcy czy potwierdzenia zgodności dokumentacji z zamontowaną instalacją regałową, pozostaje nam zlecenie odtworzenia dokumentacji regału firmie specjalizującej się w tego typu usługach.
 
Michał Staniuk, Dyrektor handlowy STERLOG Polska, QRS Professional
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.