Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Będzie nowa norma PN-EN 15512:2020

W ubiegłym roku Grupa Robocza WG1 CEN TC / 344, której przewodniczy inż. Gregorio Fernandez Rougeot, przedstawiła Radzie Technicznej CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny) projekt rewizji normy EN 15512. Projekt został przyjęty i rozpoczęto proces legislacyjny. Polska ma w tej regulacji znaczący udział, ponieważ w pracach grupy roboczej uczestniczył mgr inż. Mariusz Kołodziejczak, członek Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Procesy normalizacyjne CEN prowadzi Rada Techniczna CEN, która ma pieczę nad realizacją programu pracy i wprowadzania norm w życie.
składowanie paletowe
Wspomnianą regulację zatwierdzono 8 czerwca ubiegłego roku. Tekst w różnych wersjach językowych dostępny był 25 listopada 2020 roku, a jego ogłoszenie w krajowych komitetach normalizacyjnych zrzeszonych w CEN ma nastąpić do 28 lutego br.

Do 31 maja 2021 roku opublikowana zostanie rewizja normy PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania - Regały paletowe o zmiennej konfiguracji - Zasady projektowania konstrukcji. Norma określa wymagania do projektowania regałów wysokiego składowania i jest podstawą weryfikacji bezpieczeństwa większości typów regałów przemysłowych.

Ratyfikowana praz Radę Techniczną CEN norma europejska EN 15512:2020 określa wymagania konstrukcyjne stosowane do wszystkich typów systemów APR – regałów paletowych belkowych z obciążeniem statycznym. W normie uwzględniono zarówno systemy usztywnione, jak i niesztywne. Zrewidowana norma zawiera wytyczne dotyczące projektowania, w których wymagania nie są objęte normą EN 1993. Wymogi normy mają również zastosowanie w konstrukcjach magazynów samonośnych, gdzie komponenty stelaża są stosowane jako elementy konstrukcyjne.

Nowa norma europejska nie obejmuje innych rodzajów regałów magazynowych stosowanych do przechowywania towarów z zastosowaniem ruchomych systemów magazynowania, stojaków jezdnych, stojaków jezdnych i wsporników lub statycznych stalowych regałów. Norma nie podaje szczegółowych zasad projektowania regałów na obszarach sejsmicznych i zagrożonych z niestabilnym podłożem.

Normy w CEN są przygotowywane przez komitety techniczne (TC), z których każdy ma własny obszar działania i zakres kompetencji. Komitety techniczne opierają się na działalności krajowych członków CEN, a delegaci reprezentujący środowiska specjalistów branżowych przedstawiają swój punkt widzenia. Ta zasada umożliwia komitetom technicznym podejmowanie decyzji opartych na porozumieniu.

To ważna norma w projektowaniu regałów magazynowych, podnosi wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemów składowania. Powiększa między innymi wartość częściowego współczynnika bezpieczeństwa materiału M1 z 1,0 do 1,1 bez możliwości jego zmiany w załącznikach krajowych. Dostosowano metodę obliczania początkowej imperfekcji zgodnie z metodą Eurokodu 3. Wprowadzono tzw. charakterystyki równoważne dla elementów z ciągłą perforacją dla przeprowadzenia obliczeń statycznych, a także wymaganie uwzględnienia odkształceń (osiadania) posadzki. To tylko niektóre z wprowadzonych zmian wpływających na bezpieczeństwo użytkowania regałów magazynowych.

Andrzej Szymkiewicz
Foto: Log4.pl

 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.