Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Bezpieczna eksploatacja w magazynie

Bezpieczeństwo eksploatacji to zespół działań technicznych, administracyjnych, zarządczych oraz respektowania przepisów BHP, dotyczących użytkowania i konserwacji budynków, maszyn, urządzeń i innych obiektów w miejscu pracy.
 Kontrola grubości wideł w wózku widłowym
Na bezpieczeństwo eksploatacji  urządzeń w magazynie składa się wiele czynności, takich jak
kontrola i przeglądy, naprawa i wymiana wadliwych części, przeprowadzanie różnego rodzaju pomiarów, dotyczących ważnych elementów i podzespołów, regularne serwisowanie i konserwacja.
 
Rozróżnia się  dwa rodzaje konserwacji:
  1. profilaktyczna- mająca na celu utrzymanie funkcjonalności danego obiektu lub sprzętu i jest przeprowadzana planowo, czyli w terminach określonych przez producenta,
  2. korygująca- mająca na celu przywrócenie użyteczności danego obiektu lub urządzenia i jest przeprowadzana bez określonego planu- tylko wtedy, gdy jest ona potrzebna.
Konserwację przeprowadza się w wielu sektorach, dokonują tego specjaliści z różnych dziedzin, każdy z nich jest narażony na zagrożenia o różnym charakterze - chemicznym, fizycznym, biologicznym lub psychicznym, albo nawet psychologiczno-społecznym. Trzeba pamiętać o tym, że dane niebezpieczeństwo nie dotyczy tylko osób konserwujących dany obiekt czy urządzenie, lecz również tych, które na co dzień z nimi pracują. Dlatego działania konserwacyjne powinny przebiegać według określonych procedur, mających na celu najwyższe bezpieczeństwo. Dobrze jest więc przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka zawodowego - w każdym obszarze magazynu, dla wszystkich pracowników.
 Akumulatorownia
Proces eksploatacji urządzeń czy obiektu, można rozpocząć od dokładnego zaplanowania działań do realizacji, które powstają już na etapie planowania. Podstawowym zadaniem jest przeznaczenie odpowiedniej ilości środków finansowych, gdyż na bezpieczeństwie nie powinno się oszczędzać. Środki te powinny być rozdzielone na konserwację obiektów i urządzeń, zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami, a także szkolenia dla pracowników.
 
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiedniej i wyczerpującej ilości szkoleń dla osób, które mają się zajmować konserwacją. Spoczywa na nim również obowiązek przeszkolenia pracowników z zasad postępowania w razie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia w miejscu pracy.
 
W ostatnim czasie dało się zaobserwować, że coraz częściej przeprowadzenie konserwacji zleca się firmom zewnętrznym, to dobry kierunek, gdyż firmy świadczące takie usługi, to specjaliści.
 Systemy składowania
Konserwacja to proces trwały, nie jednorazowy. Wymaga on zaplanowania oraz oceny ryzyka, związanego z czynnościami przeprowadzanymi w określonym miejscu i czasie. Brany jest pod uwagę zakres kwalifikacji pracowników, a także środki mające na celu zapewnienie jak największej ochrony przed wypadkami i innymi niebezpieczeństwami. Zadaniem pracodawcy jest umożliwienie konserwatorowi dostępu do niezbędnych narzędzi. Najważniejsze jest jednak trzymanie się określonego wcześniej planu działania oraz przestrzeganie przepisów BHP, zaś po przeprowadzeniu konserwacji należy monitorować jej rezultaty. Procedury konserwacyjne należy udokumentować, dokumentacja wykonanych czynności powinna być zweryfikowana i zatwierdzona przy odbiorze technicznym.
 Kontrola karetki wideł w wózku widłowym
Należy pamiętać, że konserwacja ma na celu nie tylko naprawę i sprawdzenie urządzeń, ale także zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących z danym urządzeniem na co dzień. Dlatego warto pamiętać o tych czynnościach, które przedłużają żywotność maszyn, urządzeń i obiektów, ale zapewniają bezpieczna ich eksploatację.
 
Joanna Sokołowska
Foto:Log4.pl
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.