Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Ewakuacja z zagrożonych miejsc w magazynie

W dniu 18 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Ewakuacji, warto zatem przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w czasie takiej akcji. Każdy magazyn powinien mieć oznakowane drogi ewakuacyjne i miejsca zbiórek, to są podstawy bezpieczeństwa.  
 Droga ewakuacyjna
Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Warunki te muszą być  dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów. Nie  należy przy tym zapominać o przeszkoleniu pracowników.
 
Odpowiednie oznakowanie dróg ewakuacyjnych, umożliwi w sytuacjach krytycznych sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz akcji ratunkowej. Systemy bezpieczeństwa zainstalowane w magazynach mają charakter wspomagający – systemy ostrzegania, kierowania, oświetlenia czy usuwania dymu z dróg ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych nie może być przeszkód  stałych lub czasowych. Zakazy wstępu są umieszczone na wejściach poprzecznych służących wyłącznie jako drogi ewakuacyjne. Nowoczesny magazyn wyposażony jest w szereg systemów wspomagających ewakuację w sytuacjach krytycznych, zagrożenia pożarowego i innych zdarzeń losowych. Odpowiednie oznakowanie ułatwia ewakuację ludzi z zagrożonego miejsca oraz pozwala na sprawne przeprowadzenia akcji ratunkowych.
 
Warunki ewakuacji z każdego miejsca:
  • Zapewnienie dostatecznej ilości szerokości wyjść ewakuacyjnych
  • Zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych
  • Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń
  • Zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stanowisku urządzeń zapobiegających usuwanie dymu
  • Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacyjnego)oraz przeszkodowego w obiektach, w których jest ono niezbędne do ewakuacji ludzi
  • Zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych poprzez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany
Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno budowlane.
Droga ewakuacyjna w magazynie
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych i czynności związane z ewakuacją określają znaki zawarte w Polskich Normach
  • PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
  • PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, poz 563)
 
Behapowiec
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.