Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Kolejny lider bezpiecznej pracy w magazynie

Tempo  rozwoju gospodarki magazynowej i logistyki wewnętrznej  mierzone ilością budowanych magazynów i obiektów przemysłowych a także urządzeń pracujących w tychże obiektach mamy w Polsce wysokie.  Z każdym rokiem przybywa nowych miejsc gdzie realizowane są procesy składowania i dystrybucji towarów wspomagane coraz to większą liczbą urządzeń i narzędzi pozwalających te operacje wykonywać szybciej i efektywniej. Ważnym elementem w tych procesach jest element bezpieczeństwa ludzi i towarów, który z każdym rokiem nabiera właściwego sobie znaczenia.
Lider bezpiecznej pracy w magazynie_statuetka
Konkurs „Bezpiecznej Pracy w Magazynie” w którym wybierany jest „Lider Bezpiecznej Pracy w Magazynie” ma na celu propagowanie standardów bezpieczeństwa w magazynie oraz nadanie im właściwej rangi i znaczenia. Poprzez działanie ankietowe, które zwraca uwagę na czynniki mające znaczący wpływ na bezpieczeństwo pracy, zbierane są dane, które  pozwalają na analizę „stanu bezpieczeństwa” w ocenianym magazynie. Konkurs to także promocja innowacji technicznych i technologicznych podnoszących bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń oraz systemów składowania towarów.

Mecenatami V edycji konkursu, w którym wybierany jest „Lider Bezpiecznej Pracy Magazynie” były firmy Camso Polska S.A -  producent i dostawca opon przemysłowych w tym opon do wózków widłowych oraz Metroplan Polska Sp. Z o. o. -  firma inżynierska zajmująca doradztwem techniczno-projektowym dla logistyki.

Ankiety oceniane są przez członków Kapituły Konkursu, a są to specjaliści reprezentujący, Urząd Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcję Pracy, Politechniką Łódzką i Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej. To szacowne grono specjalistów wywodzące się ze środowisk naukowo-technicznych, gwarantuje obiektywną ocene opisanego w ankietach „poziomu bezpieczeństwa”.
Konferencja Bezpieczna Praca w Magazynie_Stryków
Kolejna piata edycja konkursu zainteresowała osiemnaście firm, jednak do konkursu przystąpiły cztery magazyny, których zarządzający wypełnili ankietę. Przesłanie wypełnionej ankiety było właściwą deklaracją udziału w konkursie. Ankieta zawierała 59 pytań, z których 46 – to pytania zamknięte, a 13 – to pytania otwarte.
Punktacja w pytaniach zamkniętych zero jedynkowa, czyli za odpowiedź na TAK  -  1 pkt, za odpowiedź na NIE - 0 pkt, w pytaniach otwartych odpowiedzi punktowane były od 1 do 5 pkt. Maksymalna ilość punktów jaką można było uzyskać wynosiła 111, z czego 46 punkty za pytania zamknięte, a 65 punktów za pytania otwarte.
Ocenie podlegały zagadnienia dotyczące:
  • Wymagań ogólnych obiektu, dokumentacja, DTR, regulaminy, plany ewakuacyjne,
  • Dróg komunikacyjnych, oznakowania, dostosowania do środków transportu,
  • Wydzielenia stref składowania, zabezpieczenia,
  • Systemów ochronnych i alarmowych.
  • Wózków widłowych i innego sprzętu transportowego,
  • Regałów magazynowych,
  • Organizacji pracy i szkoleń, stanowiskowych, BHP, pierwszej pomocy.
Zarządzający z czterech magazynów firm Good Food Products Sp. Z o.o., Kramp Sp. Z o.o., Kuehne + Nagel Sp.  Z o.o. oraz Sanok Rubber Company SA, wzięli czynny udział w konkursie przesyłając wypełnione ankiety. Te cztery firmy reprezentujące różne obszary gospodarki mają podobny potencjał, zatrudniają powyżej 200 osób, łączna powierzchnia magazynowa uczestników wynosi 75 401 metrów kwadratowych, gdzie jest 54 736 miejsc paletowych w regałach wysokiego składu i łączną liczbą 176 pracujących wózków widłowych, w tym 36 wózków czołowych z przeciwwagą, 113 wózków magazynowych do komisjonowania i 27 wózków wysokiego składowania.
Patrycja Ratajczak _ Kuehne + Nagel Sp z o
Podsumowanie wyników konkursu odbyło się na konferencji poświęconej bezpiecznej pracy w magazynie, na której prelegenci przedstawiali zagadnienia z tym związane. Na początek, wystąpił zwycięzca IV edycji konkursu, magazyn Kuehne + Nagel w Gądkach k. Poznania, o tym jakie działania i projekty związane z bezpieczeństwem pracy w magazynie mówiła Patrycja Ratajczak Główny Specjalista ds. BHP w firmie Kuehne + Nagel sp. Z o.o.
 Tomasz Chojnacki_Metroplan Polska Sp z o
Tomasz Chojnacki z firmy Metroplan Polska - Mecenata Konkursu, omówił ryzyko użytkowania regałów magazynowych oraz przeglądy regałów na tle zagadnienia bezpieczeństwa pracy magazynu. W wystąpieniu wskazał na elementy najbardziej istotne w obszarze dbałości o wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania regałów magazynowych. Wszystkie elementy są ważne, ale wśród nich najważniejszy jest człowiek, stwierdził w podsumowaniu swojego wystąpienia.
 Dr Sławomir Halusiak_Politechnika Łódzka
Dr Sławomir Halusiak z Politechniki Łódzkiej zaprezentował badania dotyczące przyczyn i skutków wypadków z udziałem wózków widłowych, które odpowiadają za najcięższe wypadki w magazynie. Badania pokazały rosnącą liczbę niebezpiecznych zdarzeń na magazynie, z udziałem wózków widłowych, która związana jest rosnącą liczbą wózków widłowych w tychże magazynach. Zmieniają się obszary występowania wypadków, co jest zjawiskiem trochę niepokojącym, gdyż dotyczy dość oczywistych sytuacji bezpiecznych zachowań.
 Antoni Saulewicz_Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej
Antoni Saulewicz, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, omówił ryzyko związane z użytkowaniem wózków jezdniowych podnośnikowych czołowych w magazynie i zmniejszanie tego ryzyka. W tym interesującym wystąpieniu omówił zasady oceny ryzyka, od czego należy zacząć szacowanie ryzyka, bo właściwa ocena ryzyka pozwala na znaczne ograniczenie skutków zdarzeń jakie mogą wystąpić podczas użytkowania wózków widłowych w magazynie.
 Paweł Puczkowski_Camso Polska S
Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska  - Mecenata Konkursu, poruszył kwestie niemniej istotne z punku widzenia bezpieczeństwa pracy w magazynie, poruszył zagadnienie odpowiedniego doboru opony do wózka widłowego jako gwarancje bezpieczeństwa dla operatora i wózka. Przedstawił również innowacyjne narzędzia doboru właściwego ogumienia do wózków widłowych. To są bardzo istotne sprawy skutkujące wieloma czynnikami wpływającymi na jakość i bezpieczeństwo pracy operatora.  
 Od lewej_Tomasz Chojnacki Metroplan Polska Sp. z o.o._Jarosław Brzoza Kuehne + Nagel Sp. z o.o._Paweł Puczkowski Camso Polska SA
Nagrodę – statuetkę  i okolicznościowy dyplom, z rąk przedstawicieli mecenasów konkursu, Tomasza Chojnackiego z firmy Metroplan Polska sp. z o.o. oraz Pawła Puczkowskiego z firmy Camso Polska S.A.  odebrał Jarosław Brzoza Senior Quality Specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach.
 Od lewej_Mariusz Gwiaździński Kramp Sp. z o.o._Tomasz Chojnacki Metroplan Polska Sp. z o.o._Grzegorz Kozłowski Kramp Sp. z o.o._Jarosław Brzoza Kuehne + Nagel Sp. z o.o._Paweł Puczkowski Camso Polska SA
Piąta edycja konkursu przechodzi do historii, po raz pierwszy nagrodzony został kolejny udział firmy Kramp Sp. z o.o. w konkursie, firma bardzo sobie ceni inicjatywę, chociaż nie zwyciężyła jest świadoma potrzeby pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w magazynie. Coraz więcej jest głosów, by rozszerzyć konkurs i wprowadzić dodatkowe kategorie, w których rywalizacja będzie wpływać pośrednio poprawę bezpieczeństwa pracy w magazynie. Wszystko przed nami, być może następna edycja będzie tą, która takie dodatkowe kategorie będzie uwzględniać w swojej ocenie.    
 
Andrzej Szymkiewicz
Foto: Log4.pl
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.