Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Nowości w przepisach o wózkach widłowych

W dniu 06.12.2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2176), które ujednolica wymagania prawne dla wszystkich urządzeń transportu bliskiego (UTB). Celem wprowadzenia rozporządzenia w życie było zwiększenie stopnia bezpieczeństwa publicznego przy jednoczesnym ułatwieniu w wybranych obszarach funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych zmian wprowadzonych powyższym rozporządzeniem można zaliczyć:

  • obowiązek rejestracji przez eksploatującego UTB przebiegu eksploatacji w celu odniesienia się do tzw. resursu urządzenia, który wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania;
  • określenie formy dozoru technicznego uproszczonego dla UTB o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób, co powoduje zniesienie obowiązku zgłaszania przez eksploatujących powyższych urządzeń do badań technicznych w celu uzyskania decyzji zezwalającej na ich eksploatację;
  • możliwość wykonania badania UTB pod nieobecność konserwującego albo obsługującego, o ile zostanie to uzgodnione z organem właściwej jednostki dozoru technicznego oraz wykonanie badania nie wymaga przeprowadzania takich czynności, dla których udział konserwującego albo obsługującego jest konieczny, a wymagane uprzednio czynności konserwacyjne były wykonywane i odnotowane zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;
  • możliwość prowadzenia dziennika konserwacji UTB w formie elektronicznej;
  • wydłużenie terminów wymaganych badań technicznych dla podestów ruchomych załadowczych z 2 do 3 lat;
  • wprowadzenie obowiązku wykonywania badań technicznych przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym, przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych po zmianie miejsca pracy urządzeń wymagającej ich demontażu i ponownego montażu.

Biuro prasowe UDT

Linki:

Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.