Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Ochrona przeciwpożarowa w obiektach przemysłowych i magazynowych

Ochrona przeciwpożarowa obiektów przemysłowych i magazynowych stanowi duże wyzwanie dla właściciela lub zarządcy, ponieważ zazwyczaj są to budynki o wysokim obciążeniu ogniowym i szybkim stopniu rozprzestrzeniania się pożaru. Rozprzestrzenianiu pożaru sprzyja zarówno specyfika procesu technologicznego jak również charakterystyka składowanych towarów i materiałów używanych do produkcji oraz sam proces składowania lub magazynowania niezbędnych półfabrykatów, czy wręcz wyrobów gotowych. Aby ograniczyć zagrożenie pożarowe, tego typu obiekty należy wyposażyć w systemy, które będą skutecznie zapobiegały pożarom, a w razie ich wystąpienia – niezwłocznie je wykrywały, sygnalizowały i gasiły.
Piotr Zawisza, Koordynator ds nadzoru ppoż SEKA S
Linia produkcyjna oraz pomieszczenia magazynowe to kluczowy element łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne jest, aby dbać o stan techniczny obiektu, wyeliminować zagrożenia dla zdrowia i życia pracujących w nim osób, zminimalizować ryzyko uszkodzeń składowanych towarów oraz zapobiegać przestojom w jego funkcjonowaniu.

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące obiektów budowlanych regulowane są przez rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1[i] oraz Ministra Infrastruktury[ii].

Dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w omawianych obiektach istotne jest odpowiednie przechowywanie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych, jak również odpowiednia organizacja przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, aby w razie wystąpienia pożaru umożliwić sprawną ewakuację pracowników i innych osób przebywających na terenie obiektu. Nie bez znaczenia jest również promowanie wśród pracowników zachowań nieprzyczyniających się do powstania sytuacji potencjalnie powodującej zagrożenie pożarowe, takich jak zakaz palenia tytoniu na terenie budynku czy nieużywanie otwartego ognia w strefie zagrożenia wybuchem i w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, oraz zachowanie należytej ostrożności przy pracach z instalacją elektryczną lub gazową.

W przypadku obiektów o tak wysokim obciążeniu ogniowym, jakie zwykle wykazują zakłady przemysłowe i magazyny, zapobieganie pożarom oraz opanowanie i ugaszenie ognia w razie jego powstania to zagadnienie techniczne, które wymagają szczegółowej analizy ze strony właściciela lub zarządcy.

Jednym z takich zagadnień jest nośność ogniowa budynku. Jest to odporność elementu konstrukcji na oddziaływanie ognia przez określony czas bez utraty jego stabilności. Nośność ogniową konstrukcji metalowej można zwiększyć, stosując środki ochrony pasywnej (materiały i metody, które mają na celu zapobieganie pojawieniu się ognia i uniemożliwienie bądź opóźnienie jego rozprzestrzeniania się) lub ochrony aktywnej (urządzenia i systemy, które służą do wykrywania ognia i zapobiegania jego rozprzestrzenianiu się).

Najczęściej spotykanymi systemami ochrony ochrony przeciwpożarowej w budynkach produkcyjnych i magazynowych są:
  • najbardziej popularne, tak zwane systemy ręczne: gaśnice i agregaty przenośne oraz wewnętrzna i zewnętrzna sieć hydrantowa. Są to środki pierwszego reagowania na źródło ognia. Zaleca się ich stosowanie w przypadku pomieszczeń o niedużych rozmiarach lub niskim zagrożeniu pożarowym. Systemy te są użyteczne w gaszeniu ognia w zarodku, natomiast w przypadku pożaru, który już się rozprzestrzenił, mogą pełnić funkcję pomocniczą dla automatycznych urządzeń gaśniczych,
  • automatyczne systemy wykrywania i sygnalizowania pożaru: detektory, potocznie zwane czujkami płomienia, dymu lub ciepła oraz ręczne przyciski ostrzegawcze. Zlokalizowanie pożaru w jego początkowej fazie ma zasadnicze znaczenie, ponieważ pozwala zminimalizować szkody wywołane pożarem. W praktyce stosowane są  urządzenia, które wykrywają ogień na podstawie jednej z jego oznak, to jest obecności dymu lub wzrostu temperatury.
  • automatyczne urządzenia kontrolowania i gaszenia pożaru: instalacja tryskaczowa lub zraszaczowa, a w przypadku pomieszczeń serwerowni lub elektronicznych systemów sterowania procesami technologicznymi w budynkach produkcyjnych stosuje się instalacją gaśniczą, w której wykorzystywany jest neutralny gaz gaśniczy np. azot. Automatyczna instalacja tryskaczowa to najczęściej stosowany system gaszenia pożarów w magazynach. Instalacja tryskaczowa to układ sekcji w postaci rurek wypełnionych wodą pod ciśnieniem, których wyloty, czyli tryskacze, są odpowiednio rozmieszczone w magazynie, np. między regałami. Otwór tryskacza zabezpieczony jest elementem termoczułym, który na skutek wzrostu temperatury topi się lub pęka, uwalniając strumień wody. W razie pożaru aktywowane są tylko te tryskacze, które znajdują się bezpośrednio w miejscu objętym ogniem, gdzie temperatura przekroczyła zdefiniowany poziom (zwykle 68 –74 ºC).
  • systemy usuwania dymu(klapy dymowe).Dym i toksyczne gazy powstające wskutek pożaru unoszą się pod sufit budynku, gdzie się gromadzą i zagęszczają, zajmując stopniowo całą przestrzeń. W momencie, kiedy gazy dotrą na wysokość wzrostu człowieka, znacznie utrudniona zostaje ewakuacja pracowników.Wysoka temperatura gazów pożarowych zgromadzonych w górnej części pomieszczenia znacznie obniża wytrzymałość konstrukcji dachu i samego budynku. Skutkiem tego może być utrata stateczności konstrukcji i w konsekwencji zawalenie się obiektu.Usuwanie dymu może się odbywać w sposób naturalny – systemy wentylacji grawitacyjnej lub poprzez automatyczne otwarcie klap oddymiających w połaci dachowej, które umożliwiają odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku. Ponadto usuwanie dymu w połączeniu z działaniem tryskaczy pozwala utrzymać temperaturę gazów poniżej poziomu szkodliwego dla konstrukcji budynku.
Priorytetem każdej firmy posiadającej technologiczne linie produkcyjne oraz pomieszczenia magazynowe powinna być ochrona zdrowia i życia pracowników oraz możliwość ich natychmiastowej i bezpiecznej ewakuacji. Ryzyko, że dojdzie do pożaru, istnieje zawsze. Dlatego odpowiednie zabezpieczenie magazynu i stosowanie środków ochrony przeciwpożarowej pełnią kluczową rolę w minimalizowaniu skutków pożarów – nie tylko szkód wywołanych przez płomień, dym czy wysoką temperaturę, ale również przez wodę użytą w trakcie akcji gaśniczej. Stosowanie systemów ochrony przeciwpożarowej jest nieodzowne, aby zagwarantować w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych odpowiedni poziom bezpieczeństwa ludzi i towarów, ograniczyć straty po pożarowe, a tym samym zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstwa.
 
mł. bryg. w st. spocz. mgr. inż. Piotr Zawisza, ekspert  SEKA S. A.
 


[i] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.                        w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109,poz. 719).

[ii] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

 
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.