Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Przegląd i serwisowanie regałów w magazynie

Serwisowanie regałów magazynowych to czynności polegające głównie na regularnym kontrolowaniu konstrukcji w celu utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz w celu szybkiego wykrycia powstałych uszkodzeń. Należy bezwzględnie rejestrować wszelkie powstałe uszkodzenia konstrukcji i zauważone zagrożenia. Stwierdzone odkształcenia trzeba monitorować, a te przekraczające zakres dopuszczalnych tolerancji – naprawić, tak by bezpieczeństwo systemu składowania było na właściwym poziomie.
 Palety na skraju wytrzymałości
Regularne przeglądy i serwis leżą w obowiązkach zarządzającego magazynem, który odpowiada za bezpieczeństwo w nim. Praktyka wygląda jednak nieco inaczej; wielu zarządzających magazynami sądzi, że przeglądy serwisowe załatwiają sprawę. Są oni w bardzo dużym błędzie, ponieważ okresowe przeglądy serwisowe zwykle planowane są w cyklu 6- lub 12-miesięcznym. W tym czasie w tak dynamicznym środowisku może zaistnieć sporo zdarzeń, które spowodują uszkodzenia regałów, a tym samym stworzą bezpośrednie zagrożenie dla pracowników. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie na bieżąco stanu regałów i urządzeń współpracujących, by szybko usunąć zagrożenie. Jeśli traktuje odpowiedzialnie serwisowanie i przegląd regałów magazynowych, zarządzający magazynem wyznacza osobę do wykonywania przeglądów – PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety).
 

Norma PN-EN 15635:2010 („Stalowe statyczne systemy składowania. Zastosowanie i utrzymanie urządzeń do składowania”) nakłada na zarządzającego magazynem obowiązek wyznaczenia PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety), który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie. Osoba ta poprzez swoje kompetencje staje się gwarantem bezpieczeństwa i jakości użytkowania regałów magazynowych.


Należy zwracać szczególną uwagę na zmiany konstrukcji regału i ładunków powstałe w trakcie użytkowania. Przegląd techniczny powinien wykonywać odpowiednio doświadczony, wyznaczony przez zarządzającego magazynem PRSES, który prowadzi obligatoryjnie rejestr bieżących przeglądów w magazynie i podejmuje decyzje naprawcze. Przeglądy robi się zależnie od warunków użytkowania regałów magazynowych. Jeżeli w magazynie wykonuje się bardzo dużo cykli pobrania towarów i składowania ich na regałach, to przeglądy trzeba przeprowadzać odpowiednio często, np. codziennie. W magazynach o mniejszej intensywności operacyjnej można określić inną częstotliwość przeglądów – decyduje o tym PRSES.
 Wgieta noga regału
Przeglądy regałów magazynowych (codzienny, cotygodniowy i comiesięczny) wykonująprzeszkoleni pracownicy, mający wiedzę na temat typów uszkodzeń i skutków ich lekceważenia, najlepiej PRSES.

Obligatoryjny przegląd roczny regulowany przepisami (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 03.169.1650) wykonywany jest przez Inspektora Regałowego, najlepiej z ramienia dostawcy lub producenta regałów. Inspektor Regałowy sprawdza dokumentację przeglądów regałów w magazynie, wykonuje również czynności związane z fizycznym przeglądem regałów magazynowych – jest swoistym recenzentem pracy PRSES. W trakcie przeglądu oznacza zauważone nieprawidłowości oraz tworzy raport, który powinien zawierać obserwacje i propozycje naprawcze. Raport roczny Inspektora Regałowego, a także raporty cykliczne PRSES są wiążące dla zarządzającego magazynem, a w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych mogą być dowodem rzeczowym.
 
Prawidłowo zaprojektowany i zmontowany regał, wyprodukowany przez jednego z głównych producentów, może być użytkowany wygodnie i bezpiecznie przez wiele lat przy unikaniu podstawowych przyczyn powstawania uszkodzeń i zagrożeń. Oto kilka z nich:
  • nieprawidłowa obsługa regałów przez operatorów wózków widłowych,
  • zmiana jakości lub typu palet,
  • zmiana sposobu składowania towaru,
  • za wąskie korytarze robocze,
  • niska jakość wyposażenia magazynowego lub jego brak (osłony słupów, łoża paletowe, siatki).
Klasyfikację poziomów bezpieczeństwa regałów definiuje się jako zielony, żółty i czerwony. Te zasady stosuje się do klasyfikacji zniszczeń powstałych na drodze mechanicznej. Miara ta służy do oceny stopnia odkształcenia elementu regału od jego postaci pierwotnej wskutek uderzenia przez wózek widłowy lub przeciążenia. Inne zniszczenia, takie jak: pęknięcia, rozszczepienia, rozdarcia, rozwarstwienia, wykluczają dany detal z dalszej eksploatacji. Wielkości dopuszczalnych lub niebezpiecznych odkształceń konstrukcji regału podaje norma PN-EN 15635:2010, która jest jedynym wyznacznikiem prawidłowego użytkowania regałów w magazynie.
 Wgniecenie na belce
Nie zaleca się naprawy zniszczonych elementów regałów. Nie można również stosować do napraw elementów regału pochodzących od różnych lub nieznanych dostawców. Zalecana jest wymiana, ponieważ daje to pewność, że utrzymujemy odpowiedni poziom bezpieczeństwa tej konstrukcji.
 
Darek Patryk
Foto: Log4.pl
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.