Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
„BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE” jest LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań, zwany dalej Organizatorem.
 2. Uczestnikiem konkursu, mogą być podmioty zarejestrowane i działające w Polsce, eksploatujące zarejestrowane urządzenia dozorowe oraz te nie podlegające rejestracji, wykorzystywane w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej.
 3. Ankiety konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, są podstawowym źródłem informacji do analiz oraz oceny konkursowej.
 4. Dane Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innych partnerów instytucjonalnych, są źródłem pytań zadawanych w ankiecie.
 5. Zwycięzca konkursu otrzymuje tytuł „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”.
 
§ 2
Cel i sposoby jego realizacji
 1. Celem konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, jest podnoszenie jakości i kultury technicznej eksploatacji sprzętu oraz wyposażenia w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, jako istotnego elementu kultury bezpieczeństwa. Ocena stanu kultury technicznej eksploatacji  i jej wpływu na bezpieczeństwo pracy w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej. 
 2. Konkurs „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, realizowany będzie poprzez:
  1. dostarczenie wiedzy o:
- poziomie kultury technicznej eksploatacji sprzętu i wyposażenia gospodarki
  magazynowej i logistyki wewnętrznej.
      - jakości zabezpieczeń w używanym sprzęcie i wyposażeniu,  
- poziomie szkoleń związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy oraz
  udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach,
  1. opracowanie sprawozdania - raportu zawierającego wyniki analiz ankiet,
  2. przyznanie tytułu „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE”
 
§ 3
Partnerzy konkursu
 1. Partnerami konkurs „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, są firmy działające w branży gospodarki magazynowej i usług logistyki wewnętrznej oraz wymienione w §1 ust. 4 niniejszego regulaminu.
 2. Partnerzy badania mają prawo do udziału we wszystkich formach promocyjnych związanych z konkursem.
 3. Partnerzy konkursu zobowiązani są do:
  1. aktywnego uczestnictwa w związanych z realizacją uzgodnionych działań,
  2. rzetelnego wywiązywania się ze zobowiązań,
  3. przestrzegania regulaminu.
§ 4
Uczestnicy konkursu
 1. Uczestnikami konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, są podmioty zarejestrowane i działające w Polsce, eksploatujące zarejestrowane urządzenia dozorowe i inne, nie podlegające obowiązkowi rejestracji, a wykorzystywane w gospodarce magazynowej i logistyce wewnętrznej, które zgłosiły się do konkursu i wypełniły ankietę.
 
§ 5
Warunki uczestnictwa
 1. Warunkiem uczestnictwa w  konkursie „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, wypełnienie ankiety i przesłanie na adres organizatora:
       LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz, ul. Szarych Szeregów 27/28, 60-462 Poznań.
 1. Regulamin konkursu oraz ankiety i dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej organizatora oraz partnerów.
 
§ 6
Kryteria oceny
W konkursie oceniane są dane zawarte w ankiecie, według metodologii analizy ankiety. Metodologia analizy ankiety stanowi załącznik nr 1. do niniejszego regulaminu.
 
§ 7
Kapituła konkursu
 1. Kapituła konkursu liczy minimum 5 osób i składa się z przedstawiciela organizatora oraz osób - reprezentantów partnerów konkursu BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE.
 2. Pracą Kapituły Konkursu kieruje jej Przewodniczący.
 3. Decyzje Kapituły Konkursu maja charakter wiążący i ostateczny.
 
§ 8
Nagroda
Nagrodą dla zwycięzcy konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, jest przyznanie tytułu „LIDERA BEZPIECZNEJ PRACY W MAGAZYNIE” i statuetki z wygrawerowaną nazwą firmy.
 
 
§ 9
Mecenas  badania
 1. Mecenasem konkursu „BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE”, może być firma zarejestrowana i działająca w Polsce.
 2. Mecenas konkursu ma prawo do:
  1. udziału we wszystkich formach promocyjnych związanych z badaniem,
  2. korzystania z wiedzy i wyników konkursu.
 
§ 10
Koszty badania
Koszty zewnętrzne konkursu pokrywa organizator konkursu.
 
§ 11
Terminy
 1. Zgłoszenia do udziału w konkursie oraz wypełnione ankiety, będą przyjmowane w terminie ogłoszonym przez Kapitułę Konkursu
 2. Ogłoszenie wyników i przyznanie nagrody nastąpi podczas konferencji poświęconej tematyce bezpieczeństwa pracy w magazynie, w dniu wyznaczonym przez Kapitułę Konkursu.
 
§ 12
Polityka prywatności
 1. Firma LOG4.PL Andrzej Szymkiewicz wyznaje zasadę poszanowania prywatności użytkowników - partnerów. Pozyskane dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administracyjnych i nie są przekazywane osobom trzecim, w żadnej postaci.
 2. Przesłane dane przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane są zgodnie tajemnicą statystyczną.
 
§ 13
Ustalenia końcowe
 1. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem 24 października 2015 r.
 1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek mecenasa konkursu.
 2. Informacja o konkursie dostępna jest na stronie internetowej organizatora www.log4.pl
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.