Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Rozwiązania ochronne w magazynie

Nie ulega wątpliwości, że największą rolę w zachowaniu bezpieczeństwa w magazynie ma człowiek. Bez poczucia odpowiedzialności, zachowania procedur, właściwego nadzoru i kontroli oraz dbałości o odpowiedni poziom wiedzy pracowników trudno, oczekiwać by było to w pełni bezpieczne miejsce pracy. Niemniej jednak wielu wypadków i uszkodzeń regałów można uniknąć, montując wyposażenie dodatkowe, które np. zabezpiecza regały przed uderzeniami wózków widłowych.
 Regały wjezdne z odbojnikami i prowadnicami wózka
Niektóre z tych produktów można dokupić w trakcie użytkowania regałów. Niemniej jednak zalecane jest, aby od samego początku użytkowania wzmacniać bezpieczeństwo konstrukcji regałowych. Jest to szczególnie ważne w magazynach, gdzie ruch wózków jest nasilony i/lub gdzie kultura jazdy wózkami jest niska.
 
W praktyce firmy wzbraniają się przed ponoszeniem dodatkowych kosztów, związanych z zakupem wyposażenia, bez którego magazyn może funkcjonować. Jednak po kilku wymianach uszkodzonych słupów regałów, zmieniają zdanie. Koszty napraw regałów i przestojów w magazynie okazują się bowiem zdecydowanie wyższe niż jednorazowy zakup wyposażenia dodatkowego.
 
Do najczęściej spotykanych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkowania regałów należą:
  • odbojniki słupa regału – są to osłony przymocowane do posadzki magazynu, które przejmują siłę z jaką wózek może uderzyć w regał. Pełnią one rolę swoistej tarczy dla słupów regałów. Klient musi podjąć decyzję czy montuje odbojniki przy każdym słupie narażonym na uderzenia czy tylko w punktach najbardziej newralgicznych. Odbojniki bowiem wymagają większej precyzji pracy ze strony operatora wózka widłowego przy układaniu palet w regale, gdyż zmniejszają luzy manipulacyjne.
  • odbojnice ram regałów – podobnie jak odbojniki przejmują uderzenia wózka ale montowane są na frontach rzędów regałów. W ten sposób chronią nie tylko słupy regałów ale też skratowania. Jednak ich zastosowanie zmniejsza szerokość dróg transportowych.
  • ograniczniki palet– stosowane są w celu zapobieżenia przypadkowym zderzeniom palet w regale izabezpieczają przed wypchnięciem ładunku z jednej strony przy wkładaniu go z drugiej strony regału. Są to poziome belki przykręcane na wysokości ok. 10 cm nad belką nośną z tyłu każdego gniazda paletowego.
  • półki z kraty pomostowej lub z płyty wiórowej– stanowią wypełnienie gniazd regałowych, tworząc z regału paletowego wersję półkową, dostosowaną do składowania nie tylko europalet. Rozwiązanie to zabezpiecza przed niewpasowaniem się paletą w belki nośne lub przed osuwaniem się palet uszkodzonych lub o wymiarach innych niż palety euro. Rozwiązanie to jest wymagane w przypadku, gdy w rzędzie regałowym przewidziane zostały trasy przejazdów wózków widłowych lub przejścia dla pieszych. Wówczas, ze względów bezpieczeństwa, pierwszy poziom składowania nad tymi przejazdami musi zostać wypełniony, aby zapobiec ewentualnemu upadkowi ładunku na wózek lub pracownika.
  • prowadnice wózka – są to swego rodzaju szyny umieszczone wzdłuż korytarzy roboczych. Uniemożliwiają zjechanie wózkiem w bok i tym samym uderzenie w regał. Wadą tego rozwiązania jest brak możliwości składowania towaru na posadzce.
Na bezpieczne użytkowanie regałów ma wpływ praca wózkami widłowymi, a w tym przede wszystkim doświadczenie operatorów tych wózków. Dlatego nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadza wymagania jakie musi spełniać operator wózka widłowego. Poza tym wózki muszą być też dopuszczone do poruszania się po magazynie. W przypadku wózków jezdniowych z elektrycznym napędem jazdy takim dopuszczeniem jest zgłoszenie do UDT. Wymóg zgłaszania wózków napędzanych do UDT powoduje, że w zakładzie pracy nie może pracować wózek niebezpieczny, niesprawny lub nieprawidłowo oznaczony.
 Regały paletowe rzędowe z odbojnikami
Obowiązkiem pracodawcy jest utrzymywanie wózków w dobrym stanie technicznym i dokonywanie ich przeglądów, podobnie jak to ma miejsce w przypadku regałów. Przed oddaniem wózków do użytkowania pracodawca musi przygotować regulamin określający zasady ruchu wózkami na terenie zakładu pracy. Z tym regulaminem muszą zapoznać się wszyscy użytkujący wózki w przedsiębiorstwie.

Wózki również mogą być wyposażone w systemy zwiększające bezpieczeństwo pracy np.: system wykrywający i rejestrujący uderzenia wózka, system bezpiecznego cofania wózka, systemy ograniczenia prędkości jazdy, systemy kamer czy systemy kontroli masy ładunku. Niektóre z nich znajdują się w standardowym wyposażeniu wózków widłowych, inne stanowią rozwiązania opcjonalne.
 Układanie towaru na regałach - źródło PROMAG S
Oczywiście nawet najlepsze zabezpieczenia nie wyeliminują ryzyka związanego z wypadkami w magazynach, jeżeli człowiek nie będzie przestrzegał zasad bhp. Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest automatyzacja procesów poprzez zastosowanie automatycznych systemów składowania i transportu, w których udział człowieka sprowadza się do roli zarządzającego systemem.
 
PROMAG
Foto:PROMAG
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.