Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Szerokość drogi komunikacyjnej w magazynie

Organizacja magazynu zależy w dużej mierze od jego charakteru, składowanych towarów intensywności przepływu towarów i innymi czynnikami o charakterze organizacyjnym. Wymagania dotyczące przepływu towarów są uwarunkowane:

 • Intensywnością ruchu
 • Rejonem eksploatacji
 • Istnieniem ruchu pieszego na drogach
 • Typem transportu wewnętrznego
 • Rodzajem transportowanych ładunków

Szerokość podstawowych dróg transportowych należy ustalić zgodnie z zaleceniami normy PN – 68/M-78010. W naszym nowoczesnym magazynie musimy zadbać o to, by drogi komunikacyjne były dostosowane do środków transportu wewnętrznego. Zalecane minimalne szerokości dróg transportowych (PN – 68/M 78010)

  Przeznaczenie drogi  
Minimalna szerokość drogi [ cm]

 Dla bezsilnikowych środków transportowych  Dla silnikowych środków transportowych
  Ruch
  jednokierunkowy
 Tylko dla środków
transportowych
 b=a+60 cm  b= a + 60 cm
 Dla środków transportowych
   i ruchu pieszego
 b= a+90 cm  b= a + 100 cm
  Ruch
  dwukierunkowy
 Tylko dla środków 
transportowych
 b = 2a + 90 cm  b = 2a + 90 cm
 Dla środków transportowych 
   i ruchu pieszego
 b= 2a + 180 cm  b= 2a + 200 cm

Gdzie:
a – szerokość środka transportu
b – szerokość drogi

Szerokość odstępów między regałami powinna być odpowiednia do stosowanych środków transportowych oraz powinna umożliwiać bezpieczne operowanie tymi środkami i ładunkami.

Pracodawca jest zobowiązany na terenie zakładu pracy zapewnić:

 • Drogi komunikacyjne, transportowe, drogi dla pieszych (przejścia) i dojazdy pożarowe wykonane i oznakowane zgodnie z Polskimi Normami
 • Utrzymanie dróg w stanie nie stwarzającym zagrożeń dla użytkowników
 • Równa, twardą lub utwardzoną nawierzchnię, odporną na zużycie, nawierzchnia powinna odznaczać się dobrą przyczepnością, nie wytwarzać kurzu przy ruchu pojazdów, być nie wsiąkliwa i łatwo zmywalna oraz dawać się łatwo i szybko naprawiać, dostosowana do obciążenia stosowanych środków transportowych i przemieszczanych ładunków
 • W miejscach w których możliwe jest wtargnięcie pieszych, w szczególności przed bramami, drzwiami i przejściami należy ustawić barierki lub zastosować inne skuteczne środki ochronne
 • Na drogach transportowych i magazynowych nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadku zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wyrównane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju używanego środka transportu , ale nie większym niż 8%.
 • Wymiary dróg i przejść odpowiednie do liczby potencjalnych użytkowników oraz rodzajów i wielkości stosowanych urządzeń transportowych i przemieszczanych ładunków

Dróg przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać środkami transportu, sprzętem i innymi materiałami.


Podstawa prawna: Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Dz. U. z 2003r. Nr.169, poz.1650 z późn. zm.).

Redakcja

Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.