Newsletter:
Log4 na FacebookuElektroniczny Miesięcznik Informacji LogistycznejLog4 - Logistyka i magazyn
REKLAMA

Zwycięża magazyn Kuehne + Nagel w Święcicach

Rynek powierzchni przemysłowej i magazynowej notuje rekordy, a liczba magazynów oddanych w użytkowanie systematycznie się zwiększa. Są to obiekty przystosowane do procesów i operacji, jakie w nich się odbywają. Magazyny klasy A mają coraz wyższy standard wykonania i przystosowania do odpowiednich procesów. Nowoczesne technologie stosowane w procesach składowania i magazynowania pozwalają na osiąganie wysokich standardów bezpieczeństwa w magazynie.
 VI_konkurs_BPwM_00009
Konkurs „Lider bezpiecznej pracy w magazynie” promuje wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych podnoszących standardy bezpieczeństwa pracy. Kolejna, VI jego edycja wyłoniła zwycięzcę, który uzyskał największą liczbę punktów oceniających poziom bezpieczeństwa na podstawie ankiety zawierającej 67 pytań.
 
„Liderem bezpiecznej pracy w magazynie” za 2019 rok został magazyn firmy Kuehne + Nagel w Święcicach, który uzyskał 544 punkty na 569 możliwych do zdobycia, co stanowi 95,61% idealnego poziomu bezpieczeństwa wyznaczonego przez ankietę. Wynik ten stanowi odzwierciedlenie bardzo wysokiego poziomu kultury bezpieczeństwa pracy w magazynie w Święcicach. W pokazanej prezentacji aktywność w zakresie ciągłego doskonalenia, przypominania zasad bezpieczeństwa oraz podnoszenie świadomości bezpiecznej pracy wychodziły poza obszary pracy, angażując również rodziny pracowników. Takie działania mają sens i przynoszą określone skutki w postaci kolejnych dni bez wypadku, a tych w magazynie w Święcicach było już ponad 1400.
 Dr Sławomir Halusiak z Politechniki Łódzkiej wręcza statuetkę_00001
Statuetkę z rąk dr. Sławomira Halusiaka, członka kapituły konkursu, odebrał Jarosław Brzoza, national health & safety specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach.
 Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA wręcza dyplom_00006
W imieniu mecenasa konkursu – firmy Camso Polska SA – pamiątkowy dyplom wręczył Paweł Puczkowski.
 Jarosław Brzoza, national health & safety specialist w magazynie Kuehne + Nagel w Święcicach
To już drugi z rzędu tytuł dla magazynu w Święcicach, a czwarty dla firmy Kuehne + Nagel Sp. z o.o., której dwa poprzednie magazyny, w Chorzowie i Gądkach, zdobywały ten tytuł. To świadczy o kompleksowym podejściu firmy do bezpieczeństwa pracy. Widoczne to było w odpowiedziach na pytania zawarte w ankiecie, która jest bardzo szczegółowa i obejmuje wszystkie obszary w magazynie, jest więc swoistym audytem bezpieczeństwa, co podkreślali uczestnicy konkursu.
 Krzysztof Dębski z Urzędu Dozoru Technicznego_00003
Na konferencji podsumowującej zmagania konkursowe Krzysztof Dębski z Urzędu Dozoru Technicznego omówił nowe uwarunkowania prawne dotyczące eksploatacji wózków jezdniowych, skupiając się na problematyce resursu i wynikających z tego obowiązkach eksploatującego wózki jezdniowe. Rozporządzenie obowiązuje od grudnia 2018 r., jednak świadomość tego, czym jest resurs i jakie wynikają z tego obowiązki dla eksploatującego urządzenie, jest wśród użytkowników mała. Prowadzi to do wielu nieporozumień, które wyjaśniał ekspert Urzędu Dozoru Technicznego.
 Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA_00007
„Odpowiednio dobrana opona to bezpieczeństwo dla wózka i operatora” – takim tematem zajął słuchaczy Paweł Puczkowski z firmy Camso Polska SA. W swoim wystąpieniu przybliżył działalność firmy, która jest światowym liderem w projektowaniu, produkcji i dystrybucji wysokiej jakości opon przemysłowych, felg, gąsienic i systemów gąsienicowych. Omówił produkty, które charakteryzują się wysokimi parametrami technicznymi, przeznaczone dla konkretnych operacji transportowych. Pokazał narzędzia, które pomagają w optymalizacji kosztów użytkowania sprzętu wykorzystującego opony Camso w wózkach widłowych z zachowaniem wysokich parametrów bezpieczeństwa.
 Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp_00001
Grzegorz Kozłowski z firmy Kramp przedstawił osiągnięcia firmy w zakresie bezpieczeństwa pracy, prezentując rozwiązania techniczne wpływające na poprawę jakości i bezpieczeństwa operacyjnego realizowanych zadań. Wdrożony system ELOprotect zapewnia bezpieczeństwo osób i wózków widłowych pracujących w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania, skutecznie zapobiega nieuprawnionemu wejściu w strefę operacyjną wózka. Opracowana piramida wypadkowa mówi o tym, że 600 zdarzeń potencjalnie wypadkowych powoduje 30 drobnych urazów, 10 lekkich wypadków i 1 poważny wypadek. Piramida wypadkowa jest swoistym mottem pracy w firmie, kształtując świadomość bezpiecznej pracy.
 Tomasz Chojnacki z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej
Norma PN-EN 15635 jako zbiór zasad do bezpiecznego użytkowania regałów, to temat wystąpienia  Tomasza Chojnackiego z Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej. Norma dedykowana użytkownikom magazynów zawierająca zasady postępowania, pozwalające w sposób bezpieczny realizować zadania składowania i przemieszczania towarów w magazynie. Omówił procedury powołania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo systemów składowania PRSES (Person Responsible for Storage Equipment Safety) oraz jej obowiązki i zadania w magazynie. 
 Od lewej_Tomasz Chojnacki, PSTM_Krzysztof Dębski, UDT_ dr Sławomir Chalusiak PŁ_Jarosław Brzoza, Kuehne + Nagel_ Paweł Puczkowski i Wojciech Szuba, Camso Polska SA
Ankiety konkursowe są źródłem bardzo interesujących danych. Na ich podstawie tworzymy indeks bezpieczeństwa w magazynie, który pokazuje bardzo wysoki poziom, wynikający zapewne z małej próby badawczej. Mamy świadomość, że tak jest, ale do konkursu przystąpiły firmy, które procedury bezpieczeństwa wdrażają w życie i mają wysoki poziom kultury bezpieczeństwa pracy. To one wyznaczają standardy, a jak widać po badaniu, te standardy są na bardzo wysokim poziomie.
 Na sali konferencyjnej_00004
Konkurs będzie ewoluował w kierunku pogłębionych analiz wybranych obszarów, przez co należy rozumieć nowe kategorie, które będą oceniane przez kapitułę. Te zmiany, sygnalizowane przez samych uczestników, będą wprowadzane w drugiej połowie bieżącego roku. Już teraz zapraszamy do udziału firmy, które mają ambicje wdrażania zasad bezpieczeństwa pracy na wysokim poziomie.

Andrzej Szymkiewicz
Foto: Log4.pl 
REKLAMA
Ta strona wykorzystuje ciasteczka lub podobne technologie do przechowywania informacji. Brak zmiany w ustawieniach przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej w naszej polityce prywatności.